ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG

Hệ thống phần mềm đánh giá chỉ số cải cách hành chính

Liên hệ hỗ trợ: 0988.079.156 - 09797.20295 - 0973.933.795

Lưu ý: Kiểm tra kỹ ngày tháng và bộ gõ tiếng Việt trước khi sử dụng phần mềm. Tải bộ gõ tiếng Việt

Tải về phần mềm hỗ trợ từ xa.